Raumklang 2022

Sang Stemmeøvingsfiler Eksempel
Don’t Let The Sun Go Down On Mes / a / t / bYouTube
Rocketman: Songs from the Motion Pictures1 / s2 / a / t1 / t2 / bYouTube
SangStemmeøvingsfilerEksempel
Den fyrste song s / a / t1 / t2 / b1 / b2
En natt forbis1 / s2 / a1 / a2 / t1 / t2 / b1 / b2
Har du fyrs / a1 / a2 / t / b1 / b2
Når himmelen faller neds / a1 / a2 / t / bYouTube
Ve no velkomne med æras / a / t / b1 / b2
Vi vandrer med freidig mots / a / t / b
Vitae Luxs / a / t / b1 / b2
Bruremarsj av Førde: Stemme 1 (sopran og tenor). Stemme 2 (alt og bass)
Uti vår hage, Sommarpsalm
Gje mig en dag, Ja, vi elsker, Fagert er landet, Det går et festtog